İlgi Alanlarım


  • Akciğer Kanseri
  • Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri
  • Robotik ve Torakoskopik (VATS) Akciğer Kanseri ameliyatları
  • Mediastinal kitleler